primjer_EC

Primjer energetskog certifikata (izvor: mgipu.hr)

Energetski pregled i izrada energetskog certifikata

 • Informirajte se i savjetujte o mjerama smanjenja potrošnje energije
 • Informirajte se o energetskoj obnovi višestambenih zgrada i obiteljskih kuća,korištenja obnovljivih izvora energije iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,strukturnih fondova EU i/ili državnih i lokalnih upravnih jedinica.

 

Rokovi za izradu e. certifikata

Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat i predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji od 01.srpnja 2013. Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 01. siječnja 2016. Iz Zakona o gradnji 01.01.2014.g. Članak 25. (1) Vlasnik zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 500 m2 mora izložiti EC na vidljivom mjestu u zgradi koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade. (rok 31.12.2013.) (2) Vlasnik zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 250 m2 mora izložiti EC na vidljivom mjestu u zgradi koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade. (rok 09.07.2015.) q  Uz zgrade javne namjene uključiti trgovine, supermarkete, restorane, kazališta, banke i hotele (preambula, točka 24)

Zgrade javne namjene

 • poslovne zgrade za obavljanje administrativnih poslova pravnih i fizičkih osoba,
 • zgrade državnih upravnih i drugih tijela, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • zgrade pravnih osoba s javnim ovlastima,
 • zgrade sudova, zatvora, vojarni,
 • zgrade međunarodnih institucija, komora, gospodarskih asocijacija,
 • zgrade banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija,
 • zgrade trgovina, restorana, hotela, putničkih agencija, marina, drugih uslužnih i turističkih djelatnosti,
 • zgrade željezničkog, cestovnog, zračnog i vodenog prometa, zgrade pošta, telekomunikacijskih centara i sl.,
 • zgrade za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, vrtići, jaslice i sl., zgrade za više obrazovanje, istraživački laboratoriji i sl.,
 • zgrade za stanovanje zajednica: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički, dječji i drugi domovi namijenjeni privremenom ili stalnom boravku,
 • zgrade sportskih udruga i organizacija, zgrade sportskih objekata,
 • zgrade kulturnih namjena: kina, kazališta, muzeja i sl.,
 • zgrade bolnica i drugih ustanova namijenjenih zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi- VIDI ZAKON

Javna namjena:

Lokali koji se iznajmljuju do 1.1.2016. popust 10% do 31.12.2014.g. popust 5% do 31.06.2014.g. Obveza javnog izlaganja energetskog certifikata zgrade

 • Zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m2, a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m², moraju imati energetski certifikat zgrade izložen na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima zgrade.
 • Na formatu A3
 • Javno se izlaže prva stranica ECZ i  stranica s preporukama/prijedlogom mjera