Ako niste vlasnik Vaše nekretnine 1/1 tada Vam je potreban etažni elaborat kako ne bi kad-tad došli u neugodne situacije po pitanju vlasničkih odnosa sa Vašim partnerima,braćom i sestrama te bližom ili daljnjom rodbinom nakon postupka naslijeđivanja…

Etažiranjem građevine upisuje se vlasništvo na pojedinim posebnim dijelovima nekretnina te se utvrđuju zajednički dijelovi građevine.

Etažiranjem se potpuno sređuje zemljišnoknjižno stanje Vašeg stana,kuće, poslovnog prostora, garaže itd., odnosno cijele nekretnine (zemljišta sa zgradom).

U elaboratu za za upis posebnih djelova građevine će biti točne površine pojedinih prostorija kao i vlasničkih cjelina(svakog pojedinog vlasnika) i zajedničkih dijelova, tabelarni prikaz udjela pojedinih vlasnika u odnosu na cijelu nekretninu te grafički prilozi sa označenim vlasničkim cjelinama kao i prijedlog za upis.

Nakon toga i provedenog postupka upisa u zemljišne knjige  postajete jedini i potpuni vlasnik Vaše nekretnine te s njom možete potpuno raspolagati na bilo koji način.