Vršimo usluge ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada prema Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12, 143/13 koje obuhvaćaju slijedeće elaborate:

  • Geodetska snimka izvedenog stanja
  • (Arhitektonska) snimka izvedenog stanja
  • Izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva u pogledu ispunjenja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti

Za Vas možemo odraditi kompletan administrativni postupak ozakonjenja s prikupljanjem i urudžbiranjem sve potrebne dokumentacije do izdavanja Rješenja o izvedenom stanju.Cijeli postupak obavlja tim od ovlaštenih inženjera geodezije,građevinarstva ili arhitekture.

Cijene usluga formiramo na temelju pojedinačnog pristupa svakom klijentu prema zahtjevnosti postupka,lokaciji objekta te eventualnom posjedovanju projektne dokumentacije.

Slijedeći korak za Vas je nakon izdavanja Rješenja o izvedenom stanju upis „legaliziranog“ objekta u zemljišne knjige (gruntovnicu) te sređivanje eventualno neuskladenih stavki  u katastru i gruntovnici na zemljišnim česticama što može zahtjevati parcelaciju,prijenos prava naslijeđivanja,utvrđivanje međa itd.

S timom geodeta i pravnika možemo Vam ponuditi uslugu „ključ u ruke“-„čisti papiri“.